Hardangersmak er samvirket som samlar små og mellomstore lokalmat- og drikkeprodusentar i Hardangerregionen og omland.

Ved å samle marknadsføring, sal og distribusjon oppnår me…

  • Ein enklare måte for kundar å finne og bestille den genuine gode lokalmaten på, med ei bestilling, ei levering og ein faktura.
  • Ein betra kvardag for produsentane, som får meir tid til å gjere det dei gjer best – å lage skikkeleg gode produkt.
  • Ein sterk profil for Hardanger som den fantastisk flotte mat- og drikkeregionen den er.

Ynskjer du å bli kunde, kunne du tenke deg å verte andelseigar, eller kanskje du berre lurar på noko?

Ta kontakt!

Adresse: Sjusetevegen 27, 5610 Øystese
E-post: post@hardangersmak.no
Telefon: 400 99 421

Levert av Bukken.no © Kopirett - Hardangersmak 2018